Terug

Lichtjesavond 13 december

Herinner hen die er niet meer zijn, omdat liefde nooit ophoudt.

Op woensdag 13 december 2023 vindt er in Drogeham een lichtjesavond plaats.

Deze lichtjesavond is bedoeld om overleden dierbaren te herdenken. De avond is voor iedereen, ongeacht, en of hun dierbare in Drogeham, op de begraafplaats, een laatste rustplaats heeft gekregen.

Door het dorp zal er speciale verlichting geplaatst zijn, de begraafplaatsen worden sfeervol verlicht en de nabestaanden krijgen de gelegenheid hun overleden dierbare(n) te herdenken.

Voor iedere bezoeker bieden wij de gelegenheid een gedenkkaars aan te steken en samen herinneringen te delen.

Voor deze gelegenheid is de Walburgakerk opengesteld en bieden we een warme drank aan, een ieder ontvangt een troostgeschenk. 

De avond wordt begeleid door gastspreker Froukje Wesseling.

Iedereen is van harte welkom.

Na de bijeenkomst in de Walburgakerk kan een kaars worden aangestoken en geplaatst worden op de begraafplaats bij de kerk of op begraafplaats Bouwekleaster, die ook sfeervol verlicht is.

Onze dank gaat uit naar de warme medewerking en toewijding van en door:

  • Plaatselijk Belang/MEYD Drogeham
  • Uitvaartvereniging "De laatste Eer" uit Drogeham
  • Nijboer Uitvaartzorg

Aanvang: 19.00 uur, Walburgakerk, Tsjerke Buorren 7 te Drogeham

Inloop vanaf 18.45 uur.