Gepubliceerd op 18 september 2020

Situatie rond onze huurwoningen aan de Boskloane

Geacht bestuur van Plaatselijk Belang Drogeham,

Van wethouder Spoelstra vernam ik dat er vragen zijn over de situatie rond onze huurwoningen aan de Boskloane te Drogeham.Zoals de bewoners en u is meegedeeld, worden de woningen gesloopt en gaan we nieuwe woningen bouwen.De stand van zaken rond het sloop en nieuwbouwproces is dat we bezig zijn met vleermuisonderzoek.Dat is een eis van de overheid (de gemeente) om te mogen slopen.Voorts heeft SWA de gemeente gevraagd om een overleg met een nieuwe stedenbouwkundige.SWA wil graag een aantal projecten doornemen voor mogelijke invulling.De Boskloane is hier een van.De gemeente is van bovenstaande op de hoogte.

Voor de veiligheid van omwonenden en de veiligheid van ongenode bezoekers laten we bouwhekken plaatsen rond de woningen.In de praktijk is dit misschien nog even puzzelen vanwege een woning/berging die nog in gebruik is.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.Voor de goede orde: U kunt uw vragen altijd rechtstreeks aan ons stellen.Wij houden de lijntjes graag kort.

Mag ik er vanuit gaan dat u inwoners, die met vragen rondlopen naar ons doorverwijst?

Waarvoor alvast mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Stichting Woningbouw Achtkarspelen