Gepubliceerd op 23 december 2019

Praat mee over de duurzame toekomst van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Praat mee over de duurzame toekomst van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Vanaf 12 december starten de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een enquête over de energietransitie in de gemeenten. Beide gemeenten zetten zich in voor een duurzame toekomst voor haar inwoners. We maken de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Om dat te bereiken moet er de komende jaren veel gebeuren. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners, organisaties en andere partijen betrekken en raadplegen over dit belangrijke onderwerp.

Geef uw mening over verschillende thema’s

In de enquête vragen de gemeenten inwoners naar hun mening over verschillende thema’s: Hoe belangrijk vindt u verduurzaming? Maakt u zich zorgen over het klimaat of over de overstap naar aardgasvrij wonen? Hoe denkt u over windmolens en zonneparken in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Hoe wilt u geïnformeerd worden over de energietransitie? Uw antwoorden zijn input voor de duurzaamheidsagenda en de warmtevisie waar de gemeenten op dit moment aan werken. Het helpt de gemeenten om de juiste keuzes te maken voor een zorgvuldige energietransitie, die past bij de wensen van inwoners.

Meedoen

De energietransitie raakt ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat inwoners hierover meedenken. U kunt de enquête tot en met 5 januari invullen op www.achtkarspelen.nl/aardgasvrij of www.t-diel.nl/zonderaardgas. Onder de inzendingen worden 5 gratis energiescans (op locatie) t.w.v. € 170 verloot en 5 duurzaamheidspakketten t.w.v. € 75.

Informatiebijeenkomst 20 januari

Noteer 20 januari ook alvast in uw agenda. Alle inwoners zijn dan van harte welkom om mee te praten over de duurzame toekomst van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De avond begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en vindt plaats in het gemeentehuis in Buitenpost (Stationsstraat 21). Meer informatie over deze avond verschijnt op de gemeentepagina en op social media van de gemeenten.

Alle informatie over de energietransitie vindt u op www.achtkarspelen.nl/aardgasvrij of www.t-diel.nl/zonderaardgas.