Plaatselijk belang

Het bestuur van plaatselijk belang Drogeham bestaat uit zeven leden.
Dit zijn:

  • Klaas Alma (voorzitter)
  • Anneke v/d Galiën (secretaresse)
  • Lonneke Wijma (penningmeester)
  • Halbe v/d Weij (algemeen bestuurslid)
  • Albert de Vries (algemeen bestuurslid)
  • Henrike de Jong (algemeen bestuurslid)
  • Jan Tjoelker (algemeen bestuurslid)

Jaarvergadering 2019
Bekijk de presentatie hier.