Gepubliceerd op 18 juli 2022

Nieuw fietspad Drogehamstermieden

Nieuw fietspad Drogehamstermieden

In de Drogehamstermieden komt een nieuw fietspad over de Hege Bult, langs de randen van het natuurgebied naar de Kromelle. In het najaar start de gemeente Achtkarspelen met de werkzaamheden aan het recreatief pad. Het fietspad is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Drogehamstermieden. In dit gebied wordt gewerkt aan de inrichting van de natuurgebieden in combinatie met de verbetering van de recreatie door de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid.

Aanleg in fasen
De aanleg van het fietspad wordt in fasen uitgevoerd. In het najaar wordt gestart met fase 1, die naar verwachting voor 1 maart klaar is. Het eerste deel van het fietspad loopt van parkeerplaats Tillewei langs het Prinses Margrietkanaal naar een nieuwe uitkijktoren op de Hege Bult. Zodra de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid de benodigde grond heeft verworven, kan ook de tweede fase van het fietspad, vanaf de Hege Bult naar De Kromelle gerealiseerd worden.

Afsluiting Jan Gerkeswei
Midden in de Drogehamstermieden ligt de Jan Gerkeswei. De ligging van deze weg is voor de rust in het natuurgebied niet wenselijk. Het achterste deel van de Jan Gerkeswei wordt het gehele jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor het overige verkeer (zoals wandelaars). Van 1 maart tot 15 juni, in het broedseizoen, wordt het achterste deel afgesloten voor alle verkeer waaronder ook wandelaars. De natuur is in deze periode extra kwetsbaar en moet zo weinig mogelijk worden verstoord. Door het tijdelijk afsluiten van de weg worden op de grond broedende vogels en pasgeboren dieren extra beschermd.
Veel wandelaars maken gebruik van deze weg. In de lente nodigt het lekkere weer al snel uit om de natuur in te trekken. We begrijpen dat het jammer is dat in die periode geen gebruik kan worden gemaakt van deze route. Uiteraard blijft het nieuwe fietspad het hele jaar toegankelijk en kan van het nieuwe (fiets)pad gebruik worden gemaakt in genoemde broedperiode. De Jan Gerkeswei wordt pas afgesloten als fase 1 van het fietspad klaar is.

Verkeersbesluit
Voor het afsluiten van de Jan Gerkeswei van 1 maart tot 15 juni moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Dit besluit wordt na de zomervakantie genomen en op de gemeentepagina in De Feanster gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaar indienen.

Meer informatie
Heeft u vragen over het nieuwe fietspad of de afsluiting van de Jan Gerkeswei? U kunt contact opnemen met de heer Van der Meulen of Zeemans van de gemeente Achtkarspelen, telefoonnummer 14 0511. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling van de Drogehamstermieden is te vinden op

https://www.fryslan.frl/achtkarspelen-zuid