Fit en Sûn

De werkgroep Fit & Sûn is een onderdeel van Mei Elkoar Yn Droegeham (MEYD). De werkgroep Fit & Sûn bestaat voor een groot deel uit inwoners van Drogeham, aangevuld met deskundigen vanuit o.a. de Gemeente Achtkarspelen. Samen wordt er gewerkt aan een positieve leefstijl. Hierbij kan gedacht worden aan voeding (bijvoorbeeld het Doarpskeamerdiner of koken zonder pakjes/zakjes) en bewegen/mobiliteit om te kunnen (blijven) deelnemen aan activiteiten (bijv. de wandelgroep of fietsgroep).