Mei Elkoar Yn Droegeham

 

“Ien is mar allinnich, twa is al wat mear, mar mei- elkoar komt alles klear! “
© Mei Elkoar Yn Droegeham, 2020 

 

Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor meer verbinding zorgen in Drogeham. MEYD is een team van dorpsbewoners die zich bezighoudt met verschillende initiatieven.

De werkgroep is ontstaan vanuit een bijeenkomst die was geïnitieerd door de gemeente Achtkarspelen en het RIVM i.s.m. huisartsenpraktijk Drogeham. Gezondheidsprofessionals en inwoners van Drogeham zijn tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek gegaan. De doelstelling van deze bijeenkomst was: hoe kunnen we met elkaar gezond oud worden? Wat zou moeten resulteren in minder ziekenhuis- en huisartsbezoeken. En wat is daarvoor nodig? Daarnaast ook het creëren van draagvlak binnen het Drogeham.

Het kernteam van de MEYD richt zich op 3 speerpunten in het dorp.