Gepubliceerd op 21 april 2021

Mededelingen

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

Mededelingen:

*PB kreeg de vraag of realisatie van een honden-uitlaat/speelveld ook mogelijk is in Drogeham. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar: pbdrogeham@gmail.com

___________________________________________________________________

*Gemeente Achtkarspelen:

Aankondiging Doarpstoer sociale basis op dinsdag 25 mei 2021, 15.30-17.30 uur, locatie bus Doarpstoer: parkeerplaats tegenover de SPAR.

Samen met u wil de gemeente Achtkarspelen de sociale basis in onze dorpen versterken en opnieuw vormgeven. We gaan graag met u in gesprek om samen de bouwstenen voor de visie op het versterken van de sociale basis te maken. Een mooie ontwikkeling. Een kans, omdat er ruimte ontstaat om met een frisse blik naar de sociale basis te kijken. Een uitdaging om uw ideeën op te halen en te vertalen naar visie, beleid en uitvoering. We hebben daarom voor verschillende vormen gekozen om met u als inwoner en betrokken organisatie in gesprek te gaan.

Doarpstoer: we komen naar u toe

We komen naar u toe en gaan graag met u in gesprek. Wat vindt u belangrijk in het dorp om fijn samen te leven? Waar ontmoet u andere inwoners? Van welke inwonersinitiatieven/activiteiten/voorzieningen maakt u gebruik? Is er volgens u nog iets nodig? Welke activiteiten/initiatieven ontbreken er nog?

Denk mee en geef uw mening digitaal

Lukt het u niet om op de bovengenoemde datum en tijdstip langs te wandelen bij de bus van de Doarpstoer, dan kunt u ook digitaal uw mening geven. Op www.denkmee.8k.nl kunt u door middel van een vragenlijst aangeven wat u belangrijk vindt m.b.t. de visie sociale basis (vanaf 10 mei online).

Fotosafari: wat vinden kinderen belangrijk?

Met kinderen van 8-12 jaar gaan we samen met welzijnsorganisatie KeARN op safari door hun straat, buurt of dorp. Door middel van foto’s brengt KeARN met de kinderen de bouwstenen van de sociale basis in kaart en geven de kinderen aan wij zij belangrijk vinden. Wat is voor hen een fijne plek om te spelen? Waar zouden ze graag dingen anders zien? Welke straat is onveilig? Dit doen we in vier dorpen in de gemeenten: Buitenpost, Drogeham, Burgum en Gytsjerk. Meer info op www.doarpstoer.nl (binnenkort online).

 

Meer informatie: Nynke Dölle, projectleider sociale basis, n.dolle@achtkarspelen.nl 06-41393164.

Op 11 maart organiseerden de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een inspiratiesessie versterken sociale basis met 5 prachtige voorbeelden van inwonersinitiatieven. De inspiratiesessie is terug te zien via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=3HzBIXTkzgg&t=765s

Wat is sociale basis?

Onder de sociale basis verstaan we de combinatie van alle activiteiten en initiatieven die inwoners ondernemen om elkaar te ondersteunen aan de ene kant en de professioneel georganiseerde sociale basisvoorzieningen aan de andere kant. Het gaat dus om alle activiteiten die in het dorp worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen.