Gepubliceerd op 26 februari 2021

Mededelingen/informatie:

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

Mededelingen/informatie:

*De jaarvergadering, die gepland stond voor 4 maart 2021, kan helaas niet doorgaan i.v.m. de huidige maatregelingen die gelden i.v.m. Covid-19.

*Appie de Vries en Halbe van der Weij hebben afscheid genomen van het bestuur. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet en de fijne samenwerking.

*Het bestuur bestaat uit:

Klaas Alma, voorzitter

Anneke van der Galiën, secretaris

Lonneke Reitsma, penningmeester

Henrike de Jong, algemeenbestuurslid

Jan Tjoelker, algemeen bestuurslid

Contactgegevens: secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34, 9289 JK Drogeham e-mailadres: pbdrogeham@gmail.com

*PB Drogeham wil de vrijwilligers en Mark de Jong (beschikbaar stellen vrachtwagen) langs deze weg nogmaals bedanken voor hun medewerking bij het plaatsen van de kerstbomen.

*Het vlaggenprotocol van de Gemeente Achtkarspelen voor 2021. Hieronder staan de datums waarop overeenkomstig het B&W -besluit, de vlag vanaf een gemeentelijk gebouw/object dient te worden uitgestoken.

Dinsdag 27 april. Koningsdag: verjaardag koning Willem-Alexander

(met wimpel).

Dinsdag 4 mei. Dodenherdenking: vlag halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang.

Woensdag 5 mei. Bevrijdingsdag.

Zaterdag 26 juni. Veteranendag.

Maandag 16 augustus. Formeel einde Tweede Wereldoorlog.