Gepubliceerd op 22 september 2020

Leefbaarheidsfonds

Aan alle verenigingen & stichtingen in Drogeham

Enkele jaren terug heeft de Gemeente het Leefbaarheidsfonds ingesteld. Iedere vereniging van Plaatselijk Belang ontvangt uit dit fonds elk jaar een behoorlijke bijdrage, die bedoeld is om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen.

De Gemeente verwijst mede door de oprichting van dit fonds, de aanvragen om kleine bijdragen aan verenigingen, door naar de vereniging van Plaatselijk Belang.

Om een bijdrage uit dit fonds te ontvangen vragen wij u het volgende te doen:

* schriftelijk of per mail een verzoek indienen vóór 1 november 2020.

* dit verzoek moet bestaan uit: – een overzicht van de activiteiten

– een goede onderbouwing

Het is aan het bestuur van Plaatselijk Belang om eventuele bijdragen toe te wijzen.

De vereniging van Plaatselijk Belang wil graag dat Drogeham een levendig dorp blijft, dat plaatselijk, regionaal en zelfs landelijk bekendheid geniet.

Ontwikkelingen als recreatie, woningbouw en de nieuwe planvisie voor het dorp zijn ook zaken die aandacht en geld kosten. Dus niet alle gelden van het leefbaarheidsfonds kunnen worden besteed aan de verenigingen/stichtingen.

Kort samengevat:

* aanvraag moet binnen zijn vóór 1 november 2020

* schriftelijk verzoek inleveren bij het secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34 of per mail: pbdrogeham@gmail.com

GÉÉN AANVRAAG, GÉÉN BIJDRAGE!!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Plaatselijk Belang.