Gepubliceerd op 23 augustus 2020

Informatiebijeenkomst Enerzjyk Skûlenboarch

Op woensdag 2 september 2020 zal voor de inwoners van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bij het strand van Skûlenboarch, een informatiebijeenkomst plaatsvinden. Omwonenden uit de dorpen Drogeham, Eastermar, Heechsân, Jistrum en Kootstertille die rond de zandwinplas Skûlenboarch liggen, zijn in het bijzonder uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de plannen voor de aanleg van een drijvend zonnepark en het toegankelijk maken van het gebied rondom de plas voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Bent u benieuwd naar de plannen? Graag vertellen wij u meer. Via verschillende informatiepanelen kunt u een indruk krijgen van de plannen en meepraten. Wij staan u graag persoonlijk te woord!

In verband met de Corona maatregelen is voor de organisatie van de bijeenkomt toestemming gevraagd en verkregen van de gemeente Achtkarspelen. We houden hierbij de landelijk geldende RIVM maatregelen in acht (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19)

In verband hiermee hebben we de middag en avond opgedeeld in vier blokken om te voorkomen dat het aantal aanwezigen op een bepaald moment te groot wordt. Wij vragen u zich vooraf aan te melden voor één van de volgende blokken, via aanmelden@skulenboarch.nl. Vermeld in de mail het gewenste blok, uw naam en bij voorkeur ook uw contactgegevens.

15.00 – 16.00 uur: blok 1

16.30 – 17.30 uur: blok 2

19.00 – 20.00 uur: blok 3

20.00 – 21.00 uur: blok 4

Wij zullen contact met u kunnen opnemen indien voor een bepaald blok het maximaal aantal aanwezigen bereikt is. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail.

De locatie van de informatiedag is weergegeven op onderstaand kaartje. Het strand Skûlenboarch ligt aan de Westerein Drogeham en wordt vanuit Drogeham met bordjes aangegeven.

Parkeergelegenheid is beperkt aanwezig. Komt u zoveel mogelijk op de fiets? Tevens een mooie manier om van het prachtige landschap te genieten!

De koffie/thee staat klaar en we hopen op een zonnige dag!

Namens het team Enerzjyk Skûlenboarch

David de Boer

Contactadres: Johan ten Brinke, jtenbrinke@planet.nl , mobiel 06-46380217