Gepubliceerd op 8 december 2021

Enquête

Vier jaar geleden is Jobinder in het leven geroepen als antwoord op de druk die er dreigde te ontstaan op mobiliteit en leefbaarheid.
Met het leerling vervoer en het WMO-vervoer vanuit de gemeenten en het Opstapper vervoer vanuit de provincie is een systeem opgebouwd dat nu redelijk staat.
Maar daarmee is het antwoord op teruglopende mobiliteit en daarmee druk op de leefbaarheid nog niet volledig gegeven.
In opdracht van het bestuur van Jobinder is een enquête opgezet om aan de inwoners zelf te vragen wat zij van hun mobiliteit nu en in de toekomst vinden.
En hoe zij de leefbaarheid van de regio ervaren en mogelijke verbeteringen daarin zien.

Maar het loopt nog geen storm.

Toch zouden wij heel graag weten hoe de inwoners over deze onderwerpen denken.

Vandaar hierbij het verzoek om de enquête in te vullen. klik hier  voor enquête.

Hopelijk lukt het dan om die zaken op te pakken waar behoefte aan is.

En niet uit te gaan van wat wij van Jobinder en de besturen van de gemeenten denken dat er zou moeten gebeuren.

De enquête staat open tot het eind van 2021.

Hartelijk dank voor uw medewerking