Gepubliceerd op 25 juli 2020

Activiteiten woningcorporatie SWA

Woningbouw Achtkarspelen gaat langs bij trouwe bewoners. Zo is er toch een beetje leven in de brouwerij. Uiteraard gebeurt dat Coronaproof.

 Ruim negentig inwoners van Achtkarspelen wonen al minstens een halve eeuw in dezelfde woning van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen.Dat is zo bijzonder, daar wil de woningcorporatie graag aandacht aan schenken.“Het is fantastisch dat mensen zich thuis voelen in onze woningen”, vindt SWA. “En dat ze dan zo lang blijven wonen”.Het gaat veelal om oudere bewoners. Door de Coronamaatregelen komen deze bewoners minder buiten hun woning.En thuis gasten ontvangen is ook moeilijk. Ze kunnen zich daardoor geïsoleerd voelen.Buitenshuis is helemaal weinig te beleven. De dorpsfeesten en andere activiteiten zijn allemaal afgelast. 

De corporatie hoopt dat al die mooie activiteiten snel weer opgestart worden.Omdat dat nog wel even zal duren, staat de corporatie stil bij wat er in al die kernen samen is opgebouwd. Wat al die kernen vitaal maakt en houdt.De mensen die al jaren in dezelfde woning wonen zijn niet alleen trouw aan de woning maar ook aan de buurt.Samen met de corporatie houden zij hun buurt vitaal. 

Van de bewoners van de corporatiewoningen bezoekt een deel graag het Concours Hippique.Omdat dit feest niet doorgaat, komt de corporatie per koets bij de trouwe bewoners in Buitenpost langs.Dat gebeurt op 5 augustus a.s. in de prachtige Glaslandauer van stal Droppinghiem.Deze wordt traditioneel ingezet bij het Concours Hippique.

  In de andere kernen geen Wielerronde, geen Sinoan, geen Gondelvaart op Wielen en geen andere activiteiten.Geen reuring dus. De trouwe bewoners worden hier bezocht in een klassieke Amerikaanse auto.Een auto die vijftig jaar geleden veel gezien werd in films.

 Met de rondgang door de gemeente per koets en per Cadillac wordt recht gedaan aan warme tradities. Zo wordt de sfeer van verbondenheid benadrukt en wordt trouw beloond.Een vertegenwoordiging van de huurdersorganisatie (de Contactraad) gaat mee in de rondgang.