Gepubliceerd op 14 maart 2021

Achtkarspelen in 2040

De omgevingsvisie; het is voor 2021 misschien wel het belangrijkste beleidsstuk dat door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. In deze visie staat hoe de raad onze gemeente voor zich ziet in het haar 2040. Welke bedrijven kunnen in de toekomst een plek krijgen in de gemeente? Kunnen we al onze energie duurzaam opwekken en waar doen we dat dan? Hoe houden we de gemeente mooi en gezond?

Participatiewebsite

In de omgevingswet, die vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt, staat dat de gemeenteraad de inwoners moet betrekken bij het maken van deze keuzes. Dat doen we nu al via de bekende inspraak avonden. Maar vanaf 15 maart is er de participatiewebsite. Hiermee wil de gemeente een groter aantal inwoners bereiken. Niet iedereen heeft tijd of zin om naar inspraakavonden te komen. De participatiewebsite biedt inwoners de gelegenheid om vanaf de bank in korte tijd een aantal vragen te beantwoorden. Zo kunnen inwoners eenvoudig bijdragen aan de omgevingsvisie.

Meedenken en meedoen betekent niet dat alle ideeën ook werkelijkheid worden. De gemeenteraad moet de verschillende en ook wel eens tegengestelde plannen en meningen afwegen en daarin een keuze maken. Die verantwoordelijkheid blijft bij de gemeenteraad. De participatiewebsite is ook geen middel om draagvlak te creëren voor een mening over de toekomst van de gemeente, maar is juist bedoeld om beter in beeld te krijgen wat inwoners belangrijk vinden Welke oplossingen en antwoorden hebben inwoners voor de maatschappelijke opgaven waar we de komende jaren mee te maken krijgen? Hoe moeten we omgaan met een steeds ouder wordende bevolking? En met extreme weersituaties zoals stortbuien en hittegolven? Hoe zou onze omgeving eruit moeten zien?

Denk mee

De participatiewebsite is een prachtig middel om deze vragen voor te leggen aan onze inwoners. De website heeft de toepasselijk naam: Denk mee! Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, vragen wij u deze website en enquête bij uw netwerk onder de aandacht te brengen. Alleen voor inwoners van de gemeente Achtkarspelen natuurlijk. Plaats vanaf 15 maart 10 uur onderstaand bericht op uw social media of verstuur het via Whatsapp of e-mail naar uw contacten.

Denk mee!
Op deze website kun je als inwoner deelnemen aan het gesprek over de omgevingsvisie en verschillende projecten. Dit is dé plek om mee te denken, ideeën aan te dragen en je mening te geven.  #denkmee