Glasvezelaansluiting buitengebied

Internet wordt steeds belangrijker in onze samenleving. We gebruiken het om contacten te onderhouden. We lezen het nieuws, actualiteiten, gebruiken het voor studie of werk of raadplegen het weerbericht. Steeds meer toepassingen op het gebied van werken, leren en ontspannen vragen snelle internetverbindingen. Om voorbereid te zijn op de toekomst en gebruik te maken van deze toepassingen is snel internet dus een vereiste. Helaas heeft niet iedereen dat.

Glasvezel De provincie Fryslân heeft de tender voor de aanleg van glasvezel naar ongeveer 22.000 percelen in het buitengebied gegund aan Kabelnoord. Zij gaan het glasvezelnetwerk aanleggen op de zogenaamde witte adressen. Hier is alleen vast internet via het kopernetwerk beschikbaar en haalt deze niet de 30 Mbps. Ook hebben op deze adressen de huidige providers geen plannen dit de komende drie jaar te verbeteren. De snelheden in de buitengebieden liggen vaak erg laag en dat is in deze tijd niet voldoende. Met de aansluiting op glasvezel worden snelheden tot 500 Mbps aangeboden en dus voldoende voor de komende tien(tallen) jaren.

Inventarisatie

Kabelnoord gaat binnenkort inventariseren wie een aansluiting op het glasvezelnetwerk in onze gemeente wil. Een vereiste voor de aanleg is dat minimaal 60% van de inwoners op de ‘witte adressen’ meedoet. Het succes is dus mede afhankelijk van uw deelname. U kunt hier meer over lezen op www.glasvezelvankabelnoord.nl.

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert in samenwerking met Kabelnoord een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op dinsdag 12 juni in het gemeentehuis in Buitenpost. Binnen nu en twee weken ontvangt u meer informatie van Kabelnoord. Houd uw brievenbus dus in de gaten.

Dit is een eenmalige kans voor u. Het is nu of nooit. Daarom hopen we dat u meedoet, zodat later dit jaar gestart kan worden met de aanleg!

Beste fanatieke avond4daagse lopers,

Helaas hebben wij deze editie van de avondvierdaagse twee dagen af moeten lassen door de slechte weersvoorspellingen. Dit vinden wij erg jammer, daarom willen we nog wel graag een poging wagen om het morgen 1 juni te organiseren.

De weersvoorspellingen voor morgen zijn nog onzeker. Maar we willen toch de voorbereidingen doen. Zodat als het weer goed is, dat we het zo door kunnen laten gaan.

Wil je morgen meelopen? Geef je dan op via onderstaande emailadressen. Vermeld in deze mail met welke groep je meeloopt en of er een volwassene met je meeloopt. 

Bij groep 1 moet per kind 1 volwassene meelopen. 

Bij groep 2 & 3 moeten er minimaal 3 volwassenen meelopen.
En bij de overige groepen moeten er minimaal 2 volwassenen meelopen.

Als er niet aan bovenstaande wordt voldaan, kunnen wij helaas de groep niet laten lopen.

Opgave groep 1 t/m 4 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opgave groep 5 t/m 8 + overige groepen/lopers

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De 10 km laten we wel vervallen, jullie mogen met de 5 km meedoen.

Starttijden zullen morgen zijn:
Groep 1 t/m 5 -> 18.15
Groep 6 t/m 8 en overige lopers -> 18.30

 

Dodenherdenking Drogeham

Op 4 mei kennen we de traditie om met elkaar twee minuten stil te zijn om 20.00 uur. Een unieke gebeurtenis, iedereen kan er aan meedoen. Op geen ander moment wordt door heel het land tegelijkertijd twee minuten stilte in acht genomen, komen mensen samen om kransen te leggen en hangt de vlag half stok. Zo’n bijzondere traditie die zoveel mensen in één land delen moet je vasthouden. Zo’n traditie geeft karakter aan een samenleving.

Wat in de loop der jaren is veranderd, is de leeftijd en daarmee de ervaringen. Voor ouderen zijn het vooral de gedachten aan de tweede wereldoorlog en aan de mensen die in Indië hebben gevochten, bekenden die toen zijn omgekomen. Jongeren hebben een andere levenservaring en denken ook aan de actuele oorlogen. Vluchtelingen denken aan hun ervaringen met onderdrukking en geweld. Wat overeenkomt bij al deze gedachten is dat we op 4 mei allemaal in respect denken aan de mensen die slachtoffer zijn geworden van onvrijheid en rechteloosheid, waar dan ook.

Tegelijkertijd beseffen we op 4 mei dat velen in de wereld niet de vrijheid hebben die wij in Nederland genieten. Dat er voortdurend een beroep op ons wordt gedaan om mee te helpen mensen in vrijheid te laten leven en slachtoffers van onderdrukking te helpen.

In Drogeham hebben kinderen een actieve rol tijdens de herdenking. Het is goed om hen te betrekken bij een indrukwekkend moment in de Nederlandse samenleving. De Nationale Herdenking groeit op die manier mee met zijn tijd en blijft van alle tijden. Net als het verlangen naar vrijheid en vrede van alle tijden is. Het herdenken op 4 mei dwingt ons stil te staan bij kwetsbaarheid van de vrijheid die wij kennen. De Nationale Herdenking doet een beroep op zowel de individuele als de collectieve verantwoordelijkheid om onderdrukking, discriminatie en rechteloosheid tegen te gaan. En welk zinnig mens wil daar nu van af?

OPSTELLING/VERTREK VAN DE STOET OM 19.30 UUR BIJ DE JACOB-TSJERKE (DE SANNEN 22) TE DROGEHAM

Iedereen mag van de gelegenheid gebruik maken om bloemen bij het monument te leggen.

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

Hierbij nodigen wij u uit voor de te houden JAARVERGADERING van Plaatselijk Belang Drogeham op donderdag 1 maart 2018 om 20.00 uur in de Fakkel.

 AGENDA

 1. Opening door de voorzitter K. Alma.

 2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering.

 3. Notulen vorige jaarvergadering. Gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v. de

    notulen.

 4. Jaarverslag 2017.

 5. Financieel verslag door L. Reitsma-Wijma.

    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

 6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Klaas Alma. Tegenkandidaten

    kunnen tot 5 minuten voor de aanvang van de vergadering gemeld worden bij het

    bestuur.

7. Toekomstvisie Drogeham: plan hulpdienst.

 8. Rondvraag.

 9. Pauze.

 10. Presentatie Vluchtelingenwerk.

 11. Sluiting.

 12. Vergadering van de ijsbaanvereniging “De Eendracht”.