Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie die door en voor Drogeham wordt opgesteld.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Geef bij elke vraag een antwoord tenzij anders aangegeven. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U hoeft nergens op de vragenlijst uw naam te vermelden. De uitkomsten van dit onderzoek worden behandeld in de eerstvolgende jaarvergadering begin 2017. Klik op de link .Enquête Dorpsvisie Drogeham

Achtkarspelen stelt €50.000 beschikbaar voor Mienskipsinitiatieven. Met deze subsidieregeling wil de gemeente activiteiten stimuleren, die inwoners ten goede komen of de buurt verbeteren. Vanaf 14 november 2016 wordt de regeling opengesteld.

 

Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, een sportactiviteit of iets met muziek, theater of duurzaamheid? Of hebt u een idee rond de identiteit van uw dorp of wilt u de leefomgeving aanpakken? Vraag dan subsidie aan. Om voor de regeling Mienskipsinitiatieven in aanmerking te komen is er een aantal spelregels. Activiteiten moeten inwoners betrekken bij hun buurt of dorp of ze moeten de leefbaarheid bevorderen in de buurt of het dorp. De subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van het totaal benodigde bedrag en mag niet een aanvulling zijn op een andere gemeentelijke subsidie.

 

Alle voorwaarden en meer informatie over de regeling zijn terug te lezen op www.achtkarspelen.nl/mienskipsinitiatieven. Initiatieven kunnen vanaf 14 november 2016 via het digitale aanvraagformulier op de website worden doorgegeven.

De subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst. Als het geld op is, wordt de regeling gesloten.

Deze week worden er op meerdere locaties in de gemeente bladkorven neergezet. U kunt gevallen bladeren in de korven kwijt. De gemeente zorgt voor het leeghalen van de korven. Op deze manier bestrijden we samen eventuele bladoverlast. In verband met de verwerking van het bladafval op het composteringsterrein, is het belangrijk dat er alleen bladeren in de korven terecht komen. Overig groen hoort niet in de korven thuis. Klik op de link voor de locatie van de Bladkorven

De veegauto ruimt gevallen blad op,klik op de link om te zien wanneer u de veegauto in Drogeham kan verwachten. Veegauto

Wilt u samen met andere inwoners iets doen om uw wijk, dorp, regio of eiland vooruit te helpen? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag in eerste subsidieronde van 2017 indienen. Deze zal naar verwachting in januari opengesteld worden. Voor meer informatie kijk op www.streekwurk.frl/IMF