Verkoop en informatieavond van de nieuw te bouwen appartementen op de oude DAB locatie.

Maandag 1 mei is er een info en verkoop avond in de Fakkel om 20.00 uur. Daar is de makelaar en zijn verkoop brochures en alle info te verkrijgen.

 

 

Op 4 mei kennen we de traditie om met elkaar twee minuten stil te zijn om 20.00 uur. Een unieke gebeurtenis, iedereen kan er aan meedoen. Op geen ander moment wordt door heel het land tegelijkertijd twee minuten stilte in acht genomen, komen mensen samen om kransen te leggen en hangt de vlag half stok. Zo’n bijzondere traditie die zoveel mensen in één land delen moet je vasthouden. Zo’n traditie geeft karakter aan een samenleving.

Wat in de loop der jaren is veranderd, is de leeftijd en daarmee de ervaringen. Voor ouderen zijn het vooral de gedachten aan de tweede wereldoorlog en aan de mensen die in Indië hebben gevochten, bekenden die toen zijn omgekomen. Jongeren hebben een andere levenservaring en denken ook aan de actuele oorlogen. Vluchtelingen denken aan hun ervaringen met onderdrukking en geweld. Wat overeenkomt bij al deze gedachten is dat we op 4 mei allemaal in respect denken aan de mensen die slachtoffer zijn geworden van onvrijheid en rechteloosheid, waar dan ook.

Tegelijkertijd beseffen we op 4 mei dat velen in de wereld niet de vrijheid hebben die wij in Nederland genieten. Dat er voortdurend een beroep op ons wordt gedaan om mee te helpen mensen in vrijheid te laten leven en slachtoffers van onderdrukking te helpen.

In Drogeham hebben kinderen een actieve rol tijdens de herdenking. Het is goed om hen te betrekken bij een indrukwekkend moment in de Nederlandse samenleving. De Nationale Herdenking groeit op die manier mee met zijn tijd en blijft van alle tijden. Net als het verlangen naar vrijheid en vrede van alle tijden is. Het herdenken op 4 mei dwingt ons stil te staan bij kwetsbaarheid van de vrijheid die wij kennen. De Nationale Herdenking doet een beroep op zowel de individuele als de collectieve verantwoordelijkheid om onderdrukking, discriminatie en rechteloosheid tegen te gaan. En welk zinnig mens wil daar nu van af?

OPSTELLING/VERTREK VAN DE STOET OM 19.30 UUR BIJ DE JACOB-TSJERKE (DE SANNEN 22) TE DROGEHAM
Iedereen mag van de gelegenheid gebruik maken om bloemen bij het monument te leggen. 
Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

 

 

 DROGEHAM – Op de plaats van de voormalige DAB-garage in Drogeham worden appartementen gebouwd. De achttien levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd in twee bouwlagen.

Automobielbedrijf DAB was decennia lang in het centrum van Drogeham gevestigd. Begin vorig jaar verhuisde de onderneming naar de rand van het brinkdorp, nabij de rondweg. Met de sloop van de oude garage aan de Ike Buorren is inmiddels een begin gemaakt.

Plaatselijk Belang Drogeham is zeer content met de nieuwe invulling van de oude DAB-locatie. De vereniging hoopt dat de bouw van het appartementencomplex een doorstroom op de woningmarkt zal veroorzaken.

    

Vanaf 1 mei is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen. Met deze regeling stimuleert de provincie initiatieven die bijdragen aan een leefbaar Fryslân. We zien overal in Fryslân mooie initiatieven ontstaan. Voorbeelden zijn het behoud van dorpscafé ’t Hoekje in Ferwert, het duurzame pontje Fietsa Versa tussen Terherne en Tersoalstersyl, de realisatie van groene lopers, natuur ontmoetings- en speeltuinen, kunstroutes en de kwaliteitsverbetering van dorpshuizen of sportvoorzieningen.

 In 2017 kunnen initiatiefnemers weer subsidie aanvragen op de volgende momenten:

-       Van 1 mei tot en met 24 mei

-       Van 18 september tot en met 13 oktober


Het projectbureau in Burgum helpt u graag bij het opstellen van het projectplan en het aanvragen van subsidie. Dien uw idee tijdig in op http://www.fryslan.frl/13767/iepen-mienskipsfuns-fryslan,zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient.