Deze zomer is het zover. De provincie Fryslân pakt de provinciale weg N369 aan. Het gaat om het deel vanaf de rotonde Blauhusterwei tot en met de rotonde bij Kootstertille. De weg is toe aan groot onderhoud.Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gecombineerd met de aanpak van drie oversteken en onderhoudswerkzaamheden aan de brug bij Kootstertille. Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken. lees meer

GRAVEN WALBURGATSJERKE WAAR BLOEMEN WORDEN GEBRACHT

 

Marten Bergsma

Landarbeider, overleden 1 mei 1944

Tijdens een razzia doodgeschoten in de weilanden achter de boerderij van K. Pool aan de Tillewei.

 

Ingang kerkhof, 2e rij links, steen v.a. zandpad

 

Joukje Postma – de Wind

Duitsers en de Nederlandse Binnenlandse strijdkrachten op de Betonwei (De Dunen) in Harkema. Deze vrouw werd door een kogel getroffen en is op 16 april 1945 overleden op de leeftijd van 52 jaar.

 

Ingang kerkhof, verharde pad volgen naar ingang kerk. Een na laatste steen.

 

GRAF BUWEKLEASTER WAAR BLOEMEN WORDEN GEBRACHT

 

Bernhard Hendrik van de Pol

Leerling van de zeevaartschool.

Op 1 mei 1944 tijdens een razzia in Drogeham gearresteerd en op 25 maart 1945 in een concentratiekamp te Hannover – Linde in Duitsland overleden op de leeftijd van 23 jaar.

Op 4 mei kennen we de traditie om met elkaar twee minuten stil te zijn om 20.00 uur. Een unieke gebeurtenis, iedereen kan er aan meedoen. Op geen ander moment wordt door heel het land tegelijkertijd twee minuten stilte in acht genomen, komen mensen samen om kransen te leggen en hangt de vlag half stok. Zo’n bijzondere traditie die zoveel mensen in één land delen moet je vasthouden. Zo’n traditie geeft karakter aan een samenleving.

Wat in de loop der jaren is veranderd, is de leeftijd en daarmee de ervaringen. Voor ouderen zijn het vooral de gedachten aan de tweede wereldoorlog en aan de mensen die in Indië hebben gevochten, bekenden die toen zijn omgekomen. Jongeren hebben een andere levenservaring en denken ook aan de actuele oorlogen. Vluchtelingen denken aan hun ervaringen met onderdrukking en geweld. Wat overeenkomt bij al deze gedachten is dat we op 4 mei allemaal in respect denken aan de mensen die slachtoffer zijn geworden van onvrijheid en rechteloosheid, waar dan ook.

Tegelijkertijd beseffen we op 4 mei dat velen in de wereld niet de vrijheid hebben die wij in Nederland genieten. Dat er voortdurend een beroep op ons wordt gedaan om mee te helpen mensen in vrijheid te laten leven en slachtoffers van onderdrukking te helpen.

In Drogeham hebben kinderen een actieve rol tijdens de herdenking. Het is goed om hen te betrekken bij een indrukwekkend moment in de Nederlandse samenleving. De Nationale Herdenking groeit op die manier mee met zijn tijd en blijft van alle tijden. Net als het verlangen naar vrijheid en vrede van alle tijden is. Het herdenken op 4 mei dwingt ons stil te staan bij kwetsbaarheid van de vrijheid die wij kennen. De Nationale Herdenking doet een beroep op zowel de individuele als de collectieve verantwoordelijkheid om onderdrukking, discriminatie en rechteloosheid tegen te gaan. En welk zinnig mens wil daar nu van af?

OPSTELLING/VERTREK VAN DE STOET OM 19.30 UUR BIJ DE JACOB-TSJERKE (DE SANNEN 22) TE DROGEHAM
Iedereen mag van de gelegenheid gebruik maken om bloemen bij het monument te leggen. 
Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

 

 

Verkoop en informatieavond van de nieuw te bouwen appartementen op de oude DAB locatie.

Maandag 1 mei is er een info en verkoop avond in de Fakkel om 20.00 uur. Daar is de makelaar en zijn verkoop brochures en alle info te verkrijgen.