Dodenherdenking Drogeham

Op 4 mei kennen we de traditie om met elkaar twee minuten stil te zijn om 20.00 uur. Een unieke gebeurtenis, iedereen kan er aan meedoen. Op geen ander moment wordt door heel het land tegelijkertijd twee minuten stilte in acht genomen, komen mensen samen om kransen te leggen en hangt de vlag half stok. Zo’n bijzondere traditie die zoveel mensen in één land delen moet je vasthouden. Zo’n traditie geeft karakter aan een samenleving.

Wat in de loop der jaren is veranderd, is de leeftijd en daarmee de ervaringen. Voor ouderen zijn het vooral de gedachten aan de tweede wereldoorlog en aan de mensen die in Indië hebben gevochten, bekenden die toen zijn omgekomen. Jongeren hebben een andere levenservaring en denken ook aan de actuele oorlogen. Vluchtelingen denken aan hun ervaringen met onderdrukking en geweld. Wat overeenkomt bij al deze gedachten is dat we op 4 mei allemaal in respect denken aan de mensen die slachtoffer zijn geworden van onvrijheid en rechteloosheid, waar dan ook.

Tegelijkertijd beseffen we op 4 mei dat velen in de wereld niet de vrijheid hebben die wij in Nederland genieten. Dat er voortdurend een beroep op ons wordt gedaan om mee te helpen mensen in vrijheid te laten leven en slachtoffers van onderdrukking te helpen.

In Drogeham hebben kinderen een actieve rol tijdens de herdenking. Het is goed om hen te betrekken bij een indrukwekkend moment in de Nederlandse samenleving. De Nationale Herdenking groeit op die manier mee met zijn tijd en blijft van alle tijden. Net als het verlangen naar vrijheid en vrede van alle tijden is. Het herdenken op 4 mei dwingt ons stil te staan bij kwetsbaarheid van de vrijheid die wij kennen. De Nationale Herdenking doet een beroep op zowel de individuele als de collectieve verantwoordelijkheid om onderdrukking, discriminatie en rechteloosheid tegen te gaan. En welk zinnig mens wil daar nu van af?

OPSTELLING/VERTREK VAN DE STOET OM 19.30 UUR BIJ DE JACOB-TSJERKE (DE SANNEN 22) TE DROGEHAM

Iedereen mag van de gelegenheid gebruik maken om bloemen bij het monument te leggen.

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

Nieuwe internetpagina met historische foto’s.
Vrijdag 5 januari is de nieuwe fotopagina van de Stichting Oud Achtkarspelen online gegaan. Op deze pagina staan nu een kleine drieduizend, vooral oude, foto’s van alle dorpen uit de gemeente. Er is aan de foto’s een code gegeven zodat ze op volgorde in beeld komen en u als het ware door de straten ‘kunt lopen’ en kunt zien hoe deze in de laatste eeuw zijn veranderd.
De stichting wil graag meer foto’s ontvangen en roept de inwoners op in oude schoenendozen te kijken en de foto’s te (laten) scannen. De stichting heeft als doel de geschiedenis van Achtkarspelen te behouden en voor iedereen toegankelijk te maken.
 
Hier de link naar de fotosite:
 
 
 
Alvast bedankt,
 
Namens Stichting Oud Achtkarspelen,

Hierbij nodigen wij u uit voor de te houden JAARVERGADERING van Plaatselijk Belang Drogeham op donderdag 1 maart 2018 om 20.00 uur in de Fakkel.

 AGENDA

 1. Opening door de voorzitter K. Alma.

 2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering.

 3. Notulen vorige jaarvergadering. Gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v. de

    notulen.

 4. Jaarverslag 2017.

 5. Financieel verslag door L. Reitsma-Wijma.

    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

 6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Klaas Alma. Tegenkandidaten

    kunnen tot 5 minuten voor de aanvang van de vergadering gemeld worden bij het

    bestuur.

7. Toekomstvisie Drogeham: plan hulpdienst.

 8. Rondvraag.

 9. Pauze.

 10. Presentatie Vluchtelingenwerk.

 11. Sluiting.

 12. Vergadering van de ijsbaanvereniging “De Eendracht”.

 

 

                                             

 

                                                        

 

 

In november 2017 vindt in Nederland de Week tegen Kindermishandeling plaats. De gemeente Achtkarspelen geeft in deze week extra aandacht aan de belangrijke rol die vrijwilligers hebben bij het signaleren van kindermishandeling. Wij nodigen u als vrijwilliger daarom van harte uit voor een speciale bijeenkomst over dit onderwerp. De interactieve bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 22 november en start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost.

 

Per klas één kind slachtoffer kindermishandeling

Met het grootste deel van de jeugd in onze gemeente gaat het goed. Helaas zijn er soms ook kinderen waar we ons zorgen over maken. Uit onderzoek weten we dat in elke schoolklas gemiddeld één kind te maken heeft met een vorm van kindermishandeling. Bij kindermishandeling kan het gaan om verschillende vormen van mishandeling: (huiselijk) geweld, seksueel misbruik of verwaarlozing. 

 

Belangrijk om over te praten

Kindermishandeling is een onderwerp waar kinderen zelf en hun naasten moeilijk over praten. Het is een taboe-onderwerp waar mensen zich voor schamen. Voor kinderen zelf is het van cruciaal belang dat erover wordt gesproken en dat er aandacht voor is. Gebeurt dit niet, dan kunnen kinderen hun leven lang last blijven houden van langdurige psychische problemen en problemen binnen relaties en werk.

 

Uw rol als vrijwilliger is van groot belang

U bent actief als vrijwilliger in de gemeente Achtkarspelen. Onze gemeente hecht veel waarde aan uw inzet bij o.a. peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen en kerken en uw bijdrage voor het sport-, muziek- en vrijetijdplezier van kinderen en jongeren in onze gemeente. Vanuit uw vrijwilligersfunctie heeft u te maken met kinderen en jongeren en kunt u problemen of een vorm van kindermishandeling signaleren. Daarom bent u ook van groot belang voor kinderen die hiermee te maken hebben. Over uw ervaringen en ideeën willen wij daarom graag in gesprek.

 

Programma

Het programma van de avond is interactief. Op die manier willen we leren van elkaar en kijken wat er verbeterd kan worden om kindermishandeling tijdig te signaleren. Tijdens deze avond komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 

  • Heeft u weleens een onderbuikgevoel gehad of gezien dat het met een kind niet goed gaat? En wat heeft u hiermee kunnen doen?
  • Wat doet dat met u als vrijwilliger wanneer u signalen opvangt die lijken op kindermishandeling?
  • Bij wie kunt u als vrijwilliger terecht met uw zorgen, ook al bent u niet zeker over wat er echt aan de hand is?

 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 uur Inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur Welkom door Caroline Mobach, gespreksleider
  • 19.40 uur Persoonlijk verhaal door Sjon Stellinga, wethouder Sociaal Domein met o.m. onderwijs en (jeugd-)zorg
  • 19.50  uur ‘Horen, zien en spreken’- Interactieve workshop door Wilde Kastanje Training & Opleiding
  • 21.05  uur Voorstellen contactpersonen Kindermishandeling en napraten
  • 21.30  uur Einde programma

 

Aanmelden

Voor deelname aan deze avond is het van belang dat u zich vóór 10 november aanmeldt. Dit kunt u doen bij mevrouw C. van der Veen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op werkdagen op 06-51134157 onder vermelding van uw volledige naam en functie en vereniging waarvoor u actief bent.

 

Ik hoop u te ontmoeten op 22 november!